Ważniejsze wydarzenia w historii Biblioteki

1947 Powołanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krośnie
1948 Oficjalne otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej
1949 Oddanie do użytku mieszkańców Krosna Miejskiej Biblioteki Publicznej
1954 Połączenie Powiatowej z Miejską Biblioteką Publiczną
1955 Uruchomienie Filii nr 1 w Polance (obecnie przy ul. Decowskiego 42)
1962 Utworzenie Oddziału dla Dzieci
1965 Oddanie do użytku mieszkańców dzielnicy Suchodół Filii nr 2 (obecnie przy ul. Grunwaldzkiej 2)
1971 Otwarcie Filii nr 4 (obecnie przy ul. Krakowskiej 124)
1972 Przeniesienie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z lokalu przy ul. Staszica 1 do budynku przy ul. Wielkiego Proletariatu 6
1974 Otwarcie Filii nr 5 (obecnie przy ul. Kopernika 17)
1975 Przekształcenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
1978 Utworzenie Działu Informacyjno-Bibliograficznego - rozszerzenie zakresu usług i wprowadzenie nowych form pracy kulturalno-oświatowej
1983 Przejęcie dwu bibliotek zakładowych i utworzenie Filii nr 3 w budynku „Krosnolnu” i Filii nr 7 w Turaszówce (przy ul. Rzeszowskiej 1)
1985 Uruchomienie Bibliobusu - biblioteki objazdowej (funkcjonował do 1991 roku)
1987 Uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku czytelników nowej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 41
1988 Otwarcie Działu Zbiorów Specjalnych (obecnie część Filii nr 6 - Centrum Multimedialnego)
1988 Uruchomienie Filii nr 8 dla dzieci i młodzieży przy ul. Mickiewicza 15 (obecnie Oddział dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 41)
1995 Rozpoczęcie komputeryzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
1996 Organizacja międzynarodowej konferencji „Biblioteki publiczne Euroregionu Karpackiego w okresie przemian ustrojowych”
1997 Przeniesienie Filii nr 3 z budynku „Krosnolnu” do obiektu przy ul. Kisielewskiego 15
1997 Obchody jubileuszu 50-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnie i bibliotekarstwa publicznego w Krośnieńskiem
1997 Wydanie pierwszego numeru „Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych”
1999 Zmiana organizatora, statutu i nazwy Biblioteki w związku z reformą administracyjną Państwa - przekształcenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnieńską Bibliotekę Publiczną
2000 Uruchomienie komputerowego systemu obsługi czytelników w Wypożyczalni Głównej
2001 Udostępnienie 3 stanowisk komputerowych w Czytelni Głównej do korzystania z Internetu
2003 Powierzenie Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej pełnienia zadań biblioteki powiatowej
2003 Pozyskanie 388 m kw. dodatkowej powierzchni w Bibliotece Głównej do prowadzenia działalności bibliotecznej
2004 Uroczyste otwarcie Czytelni Głównej, Działu Informacyjno-Regionalnego i Saloniku Artystycznego w wyremontowanych pomieszczeniach na

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 41
2004 Inauguracja działalności Czytelni Internetowej oraz Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci po przeniesieniu z lokalu przy ul. Mickiewicza 15
2005 Instalacja programu SOWA w technologii klient/serwer; opublikowanie katalogu zbiorów Biblioteki w Internecie
2006 Prezentacja Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, opatrzona komentarzem dyrektor Teresy Leśniak, w Sali Malachitowej Biblioteki Narodowej w Warszawie
2006 Podpisanie deklaracji współpracy między Krośnieńską Biblioteką Publiczna a Biblioteką w Nyiregyhaza (Węgry) podczas międzynarodowej konferencji „Związki regionalne - współpraca europejska” w Nyiregyhaza
2006 Międzynarodowa konferencja „Animacja czytelnicza w bibliotekach dziecięcych w Euroregionie Karpackim - perspektywy współpracy” w Czytelni Głównej Biblioteki
2006 Wystawa fotografii „Nadzieja Wolności 1956 - Węgierska Rewolucja” w Saloniku Artystycznym Biblioteki; w wernisażu uczestniczył m.in. Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie
2006 Seminarium „Sukces rynkowy w działalności społeczno-kulturalnej” w Czytelni Głownej Biblioteki, zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną i Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie
2007 Obchody jubileuszu 60-lecia Biblioteki Publicznej w Krośnie
2008 Organizacja międzynarodowej konferencji "Literatura ponad granicami"
2009 Uroczyste otwarcie Filii nr 6 - Centrum Multimedialnego Biblioteki przy ul. Ordynackiej 8
2009 Powstanie Krośnieńskiej Bazy Informacji Regionalnej (http://www.kbir.krosno.pl) i Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.kbc.krosno.pl)
2009 Uroczyste otwarcie Filii nr 2 po generalnym remoncie
2009 Uroczyste otwarcie Filii nr 3 po przeniesieniu z ul. Kisielewskiego 15 w nowej lokalizacji przy ul. Witosa 1e
2009 Modernizacja Filii nr 7

Polecane nowości

zapytaj-bibliotekarza

jak-zostac-czytelnikiem

zaproponuj-do-zbiorow

NewsletterPoczątek strony